Milí vysoce citliví lidé, rádi vás podpoříme na vaší cestě

vysoce citliví lidé

Naším cílem je přinášet informace  o vysoké citlivosti a podporovat vysoce citlivé lidi na jejich cestě. Kdo jsou vysoce citliví lidé? Co znamená vysoká citlivost? Vysokou citlivostí rozumíme charakteristický prvek lidské osobnosti tak, jak ho definuje a společně s dalšími odbornicemi a odborníky zkoumá americká psycholožka a psychoterapeutka dr. Elaine Aron (hsperson.com). Tento rys je trvalý, člověk se s ním rodí a nelze ho získat v průběhu života. 

Vysoká citlivost

Vysoká citlivost je dána specifickým nastavením nervové soustavy (např. fungováním zrcadlových neuronů či systému odměn), která ovlivňuje, jakým způsobem vysoce citliví lidé vyhodnocují vjemy a podněty z okolního prostředí. 

Nejedná se tedy o přecitlivělost získanou v průběhu života, kterou mohou zapříčinit traumatické zážitky spojené s tělesným či citovým strádáním. „Přecitlivělost slouží výlučně obraně a ochraně,“ píše Rolf Sellin, a „… může zůstat omezena na zcela určité životní oblasti a situace.“

Pokud jste vysoce citliví lidé, máte vysoce citlivé dítě nebo jinou blízkou osobu, následující informace pro vás mohou být užitečné:

  • Být vysoce citlivý je normální; výzkumy naznačují, že tento rys osobnosti se vyskytuje až u třetiny lidí. 
  • Vysoká citlivost není ničím novým, jen byla v minulosti špatně pochopena. Vysoce citliví lidé jsou často označováni jako stydliví, uzavření, bázliví nebo neurotičtí. Někteří vysoce citliví se takto projevovat mohou, ale není to vrozené chování, a tudíž není vhodné tímto způsobem definovat vysokou citlivost jako takovou.
  • Jedná se o vrozenou dispozici. Biologové vypozorovali vysokou citlivost také u řady druhů živočichů. Tento rys osobnosti odráží určitý typ strategie přežití, která spočívá v tom, že vysoce citlivý jedinec nejdříve pozoruje a až poté jedná. Vysoce citlivý člověk vnímá intenzivněji a všimne si i jemných nuancí, které ostatní lidé nevnímají. Je to proto, že mozek vysoce citlivých lidí zpracovává informace do větší hloubky. Vysoce citlivý člověk se snadněji přetíží. Pokud totiž  mozek vysoce citlivých lidí zpracovává více informací na hlubší úrovni a tyto vjemy jsou příliš intenzivní, komplexní či chaotické nebo k němu přichází příliš nových podnětů najednou, přirozeně se více unaví. 
  • Být vysoce citlivým člověkem neznamená, že máme poruchu, kterou je třeba odstranit. Je dobré vědět, že s vysokou citlivostí získáváme na cestu životem jakési zavazadlo,  ve kterém můžeme najít jak cenné poklady (tvořivost, schopnost naslouchat, vnímání souvislostí atd.), tak balvany (sklon k nadměrnému přetížení, zranitelnost…). Když svoji vysokou citlivost vědomě přijmeme, můžeme lépe pochopit sebe samé, své potřeby a tuto cestu lépe zvládnout.
Použité zdroje:
  1. hsperson.com
  2. Sellin, R. (2021): Vysoce citliví lidé mezi námiJak z nevýhody udělat přednost. Praha: Portál.

Poděkování, která nám píšou vysoce citliví lidé:

Chtěla bych moc poděkovat, že jsem se díky vám dozvěděla o vysoce citlivých lidech. Jinak bych nikdy nepochopila svou někdy neovladatelnou únavu nebo stav mysli, kdy cítím, že je toho moc, a nevím proč. Nikdy bych nepochopila, že to, co se mi děje – a teď už to pozoruji i u své starší dcerky –, se dá řešit a že v tom nejsme samy. Díky vám se ke mně toto téma dostalo a nakoupila jsem si o tom i pár knih. Patří vám velké poděkování. To, co děláte, má smysl.
Jana