Zásady ochrany osobních údajů

Milí návštěvníci našich webových stránek, členové našeho spolku, účastníci našich akcí, milí vysoce citliví lidé,

pokud jste odběratelem našich novinek, členy našeho spolku, účastnili jste se některé z našich akcí nebo si stahujete některý z našich zpoplatněných článků, svěřujete nám své osobní údaje. Naší povinností je nakládat s vašimi osobními údaji podle GDPR – Nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Níže se můžete seznámit se zásadami jejich zpracování a vašimi právy.

1. Kdo je správcem vašich údajů?

Jsme nezisková organizace Institut pro vysokou citlivost, z. s., IČ: 079 12 820, se sídlem na adrese: Stupkova 1461/8, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 71606. Provozujeme webové stránky https://institut-pro-vysokou-citlivost.cz/

V rámci institutu má k vašim osobním údajům přístup pouze statutární orgán a členové rady spolku. Aktuální informace o statutárním orgánu a radě spolku najdete zde.

2. Jaká data zpracováváme a pro jaké účely?

2. a. Osobní údaje členů spolku

U členů spolku zpracováváme údaje z přihlášky do spolku, jež je uvedena na našich webových stránkách. Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, popř. titul, telefon, emailovou adresu, trvalé bydliště, popř. korespondenční adresu. Tyto údaje požadujeme kvůli identifikaci osoby, jež se stává členem spolku, a také pro to, abychom s členy spolku mohli komunikovat a informovat je o službách, které jsou jim k dispozici. Seznam členů spolku je neveřejný, mají k němu přístup pouze řídící orgány spolku. K osobním údajům členů spolku mají přístup případně třetí strany tak, jak jsou uvedeny v bodě 3. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy s vámi (tj. pro realizaci vašeho členství ve spolku) a jejich poskytnutí z vaší strany je nezbytné pro uzavření a plnění této smlouvy (členství), poněvadž bez nich bychom vám nebyli schopni poskytovat výše popsané služby se členstvím ve spolku související.

2. b. Osobní údaje účastníků našich akcí

Pokud jste se účastnili některé z našich akcí, potřebovali jsme od vás tyto údaje, které jsou nyní v seznamu našich kontaktů: jméno, příjmení a emailová adresa. Od ledna 2021 začneme využívat automatickou registraci na naše akce a kromě výše uvedených základních údajů budeme potřebovat také údaje pro fakturaci: adresu a název firmy, její IČ a DIČ, pokud potřebujete doklad o zaplacení pro firmu. Pokud s námi chcete být v kontaktu také telefonicky, můžete do kontaktního formuláře vložit také své telefonní číslo. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy s vámi spočívající ve vaší účasti na námi pořádané akci, jakož i na základě našich oprávněných zájmů či pro splnění zákonných povinností (zejména v oblasti účetnictví a daní). Poskytnutí údajů je tak zákonným požadavkem a je nezbytné pro plnění smlouvy.

2. c. Osobní údaje osob, které si za poplatek stáhnou některý z našich produktů (článků, audio nebo video nahrávek apod.)

Od ledna 2021 začneme nabízet možnost stáhnout si za poplatek některé z našich článků a postupně i dalších produktů. Objednávkový formulář od vás bude požadovat vaše osobní údaje, které potřebujeme pro komunikaci s vámi (jméno, příjmení, emailovou adresu, případně dle vašeho uvážení telefonní kontakt) a také fakturační údaje: vaši adresu, popřípadě název firmy, její IČ a DIČ, pokud potřebujete doklad o zaplacení pro firmu. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy s Vámi a jejich poskytnutí je pro plnění smlouvy nezbytné, když bez nich bychom vám nebyli schopni naše produkty poskytnout.

2. d. Osobní údaje odběratelů našich novinek z webových stránek

Chcete-li být informováni o všech našich nových nabídkách – nových článcích nebo akcích – můžete se registrovat v kontaktním formuláři na našich stránkách. Pro komunikaci s vámi potřebujeme vaše jméno a příjmení a vaši emailovou adresu. Kdykoliv máte možnost se z odběru novinek odhlásit. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy s vámi (plnění vašeho požadavku na poskytování novinek), jejich poskytnutí je pro uzavření a plnění této smlouvy nezbytné.

2. e. Fotografie a další záznamy apod.

Na našich akcích nepořizujeme žádné fotografie, zvukové ani video záznamy. Chráníme tak soukromí našich klientů. Pokud bychom v budoucnosti potřebovali nějakou fotodokumentaci, popřípadě zvukové či video nahrávky, vyžádali bychom si výslovný souhlas našich klientů.

2. f. Zachování soukromí a mlčenlivost

Vážíme si důvěry našich klientů a jsme rádi, že je můžeme podpořit na jejich cestě vysoce citlivého člověka. Zachování soukromí a mlčenlivost o osobních záležitostech klientů je pro nás samozřejmostí. Pokud cítíme, že určité situace ze života našich klientů a poznání, k nimž během našich setkání dojdou, by mohly pomoci ostatním vysoce citlivým lidem, např. tak, že je sepíšeme do článku, používáme pouze zobecněné a anonymní informace.

2. g. Vaše reference a ohlasy na našich webových stránkách

Vaše ohlasy a reference na naše akce či jiné aktivity nás těší, případně nám poskytují informace o tom, co potřebujete, co vás zajímá a případně co můžeme zlepšit. Před zveřejněním referencí si vyžádáme váš souhlas, u referencí zveřejňujeme pouze vaše křestní jméno, abychom zachovali vaše soukromí. Zpracování osobních údajů tak zakládáme přímo na vašem souhlasu se zpracováním a poskytnutí údajů není z vaší strany jakkoliv povinné.

3. Kdo další bude zpracovávat vaše údaje (třetí strany)? 

Vaše osobní údaje nepředáme jen tak někomu. Abychom mohli poskytovat služby, které nabízíme, neobejdeme se bez služeb a pomoci dalších profesionálů, které pečlivě vybíráme. Jedná se o tyto společnosti:

 • ECOMAIL.CZ, Na Zderaze 15, 120 00, Praha 2
 • Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II
 • Účetní firma – kontakt na vyžádání.

Vedle toho můžeme vaše osobní údaje předávat také dalším poskytovatelům nezbytně nutných služeb, jako jsou banky či právní poradci, jakož i orgánům veřejné moci (policii, soudům, správním orgánům a úřadům) v případě, že tak zákon vyžaduje nebo na základě jejich oprávněných požadavků.

4. Doba uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme po dobu trvání účelů, pro které byly shromážděny. Obecně tak osobní údaje zpracováváme po dobu existence smluvního vztahu s vámi a následně po dobu příslušné promlčecí lhůty (tj. obecně 3 let od zániku smluvního vztahu) nebo jakékoliv jiné (delší) lhůty stanovené příslušnými právními předpisy (např. pro daňové a účetní doklady to může být až 10 let).

Po uplynutí příslušné lhůty pro uchovávání vašich osobních údajů můžeme tyto údaje nadále zpracovávat pouze pro tzv. slučitelné účely, kterými jsou např. zákonná povinnost archivace nebo pro ochranu našich zájmů a práv v potenciálních soudních či jiných sporech.

Pokud přidáte na naše stránky komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

5. Odhlášení z odběru novinek a obchodních sdělení

Emaily s newslettery, odkazy na nové články, akce institutu a nabídku dalších služeb vám zasíláme v případě, že se přihlásíte k odběru novinek na našich stránkách. Zasíláme je rovněž registrovaným členům našeho spolku, účastníkům našich akcí a klientům, kteří si za poplatek stáhli některých z našich produktů (články, audio nebo video nahrávky). Toto zasílání provádíme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud nemáte o odběr novinek a obchodních sdělení zájem, můžete se z odběru odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz, který bude součástí každého e-mailu.

6. Cookies

6. a. Na našich webových stránkách používáme soubory cookies pro měření návštěvnosti našich stránek. Používání cookies nám podle nařízení GDPR umožňuje náš „oprávněný zájem“. 

6. b. Cookies soubory pro měření návštěvnosti našich stránek pro nás zpracovává:

6. c. Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

7. Vložený obsah z dalších webů a odkazy na další weby

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte v souvislosti s ochranou osobních údajů tato práva:

 • Požadovat od nás informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům,
 • nechat je aktualizovat nebo opravit, pokud tyto údaje považujete za neaktuální či neúplné,
 • případně požadovat od nás omezení zpracování těchto údajů (např. se rozhodnete odhlásit se z odběru novinek).
 • Dále můžete požadovat kopii přehledu osobních údajů, které zpracováváme,
 • popř. můžete požadovat výmaz osobních údajů.
 • Máte také právo na přenositelnost údajů. 
 • Máte právo podat námitku proti zpracování vašich údajů.
 • Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud se zpracování zakládá na souhlasu.
 • V neposlední řadě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud, pokud shledáte, že s vašimi daty nenakládáme správně.

9. Máte dotazy nebo žádost ohledně vašich osobních údajů?

Napište nám na info@institut-pro-vysokou-citlivost.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25.5.2018.