Setkání vysoce citlivých lidí

Na žádost vysoce citlivých lidí z Moravy a Slovenska jsme se rozhodli uspořádat příští setkání v Brně.

Setkání se uskuteční v neděli 12. března 2023 od 10:30 do 17 hod. v Brně, Hybešova 65a. 

Podrobnější informace:

Pětihodinové setkání (plus pravidelné přestávky, dohromady 6,5 hodiny) podle našich zkušeností umožňuje účastníkům hlouběji diskutovat a vyzkoušet si některé techniky pro zacházení s vlastní vysokou citlivostí.

Po úvodním představení bude následovat cvičení zaměřené např. na sebepojetí, silné i slabé stránky vysoké citlivosti, perfekcionismus, přetížení (téma bude upřesněno později). Poté se budeme věnovat skupinovému řešení tématu, které si skupina sama vybere. Po každé aktivitě je možné sdílet vlastní prožitky a také dát druhým lidem ve skupině zpětnou vazbu. Setkání chceme facilitovat tak, aby každý dostal šanci se zapojit, ale nikdo nebyl do komunikace nucen. Pro unavené budou sloužit pravidelné přestávky a také „tvůrčí koutek“. Ten bude sloužit i těm, kteří se raději než slovy vyjadřují prostřednictvím obrázků či jiného tvoření (koláže apod.). Zakončíme volnější diskusí a rekapitulací. 

Setkání koordinuje psycholog Ondřej Fafejta.

Storno podmínky: pokud se odhlásíte nejpozději 1 pracovní den (nejpozději do pátku 10.3.2023 do 10.30 hod.) před akcí, vrátíme vám peníze nebo je převedeme na příští setkání. Upozornění: Od února 2023 jsme při vrácení peněz nuceni strhnout registrační poplatek ve výši 5% z ceny akce, který za každou zaplacenou objednávku platíme společnosti SimpleShop (min 5 Kč). Odhlásíte-li se v kratší době než 1 pracovní den před akcí, vaše platba propadá. Můžete za sebe také poslat náhradníka/náhradnici. 

Cena: 600 Kč / osobu, 450 Kč pro lidi v obtížné životní situaci. Cena pro odborníky či organizace a ty, kteří chtějí podpořit fungování našeho neziskového spolku, je 750 Kč. Zvýšenou cenou 750 Kč můžete také podpořit lidi v obtížné životní situaci, kteří uvítají nižší cenu. Za každou uhrazenou „dobrovolnou“ cenu ve výši 750 Kč uvolníme jedno místo za sníženou cenu. 

Pokud se o sníženou cenu nikdo nepřihlásí, prostředky získané navíc převedeme do Fondu na podporu vysoce citlivých lidí v obtížné životní situaci, díky němuž nabídneme více míst za snížené ceny pro další setkání. 

Ceny v EUR pro účastníky ze Slovenska: základní cena je 26 EUR, snížená cena pro lidi v obtížné životní situaci 19,50 EUR, zvýšená cena podporující lidi v obtížné životní situaci a cena pro odborníky a organizace je 32,50 EUR.

Kapacita: 19 lidí.

Registrovat se můžete zcela dole na této stránce.

Máte-li dotazy, pište nám na adresu: ondrej@institut-pro-vysokou-citlivost.cz

AKTUÁLNÍ INFORMACE: Pokud formulář dole hlásí, že prodej skončil, je momentálně vyprodáno. Jestliže se uvolní místa k prodeji, je přihlašování opět možné. Náhradníci se mohou hlásit na ondrej@institut-pro-vysokou-citlivost.cz a budou přednostně informováni. Podle časových možností budou nejprve informováni náhradníci, kteří jsou zároveň členy institutu. Pokud chcete být informováni o dalších setkáních, doporučujeme se přihlásit k odběru novinek zcela dole.

Ohlasy od účastníků našeho setkání v Praze 21. ledna 2023:

Bylo skvělé objevit se ve společnosti vysoce citlivých lidí a sledovat různorodost, v jaké se ta citlivost projevuje. Skupina byla taky skvělým zrcadlem pro mou vlastní citlivost a dala mi šanci uvědomit si věci, které pro mne byly do té doby z nejrůznějších důvodů zasuté. A nejen to. Přirozeně, empatií to na setkání přímo vibrovalo, i když nebylo pro všechny snadné se verbálně projevovat. Ale věřím, že se i ti uzavřenější a zranitelnější cítili přijímaní. Empatie přítomných přinášela naprostý respekt, který vysoce citlivý člověk v běžném životě často postrádá. IF

Ohlasy od účastníků našeho setkání v Praze 19. listopadu 2022:

Ze srdce děkuji, že mi bylo dáno se účastnit setkání. Cítila jsem se moc dobře. Jen bych si přála, abych se na něj mohla dostat každý měsíc. Olga

Bylo to přínosné setkání s klidnou energií, mně osobně přineslo hlavně posílení z naší různorodosti. Jitka

Ohlasy od účastníků našeho setkání v Brně 18. června 2022:

Setkání bylo velmi obohacující. Bylo skvělé být doslova v malé komunitě stejně laděných lidí. Cvičení byla také přínosná, a to i díky sdílení s ostatními.
Dana

Bylo moc příjemné potkat lidi se stejným povahovým rysem. Sdílet společně svoje životní příběhy. Zkusit si práci ve skupině, a tím různé pohledy na řešení problému. Velmi se mi líbila i technika dopisu, myslím že ji do budoucna budu praktikovat. Celý den mě nabil pozitivní energií a doufám, že potkám účastníky tohoto setkání i v budoucnu.
Jana

Ohlasy od účastníků našeho setkání v Praze 10. října 2021:

Setkání vysoce citlivých lidí, které proběhlo v Praze, pro mě byl velice obohacující. Uvědomila jsem si, jak i my citliví jsme různorodí, jak řešíme v životě to, co přichází, různě. Díky společnosti ostatních a fajn odbornému vedení si odnáším několik praktických rad, které mi už teď usnadňují život. Jsem vděčná, že jsem mohla osobně potkat další citlivé osoby a v přátelském kruhu s nimi sdílet část své citlivosti.
Stáňa

Setkání bylo krásné a uvolňující. Odcházela jsem nabitá nadějí a dobrou náladou. Ještě doma jsem se usmívala. Připadala jsem si tam jako hýčkaná v bavlnce. Děkuji za váš čas, laskavost a ochotu s námi sdílet společný prostor.
Kristýna

Nedělní setkání vysoce citlivých vřele doporučuji. Pokud Vás před setkáním přepadne nervozita nebo strach, určitě se nenechte zastrašit – je to jen strach z něčeho nového.
Setkání proběhlo v příjemném prostředí nakladatelství Portál, kde máte vše, co potřebujete (společnou místnost, kreativní koutek, kuchyňku, sociální zázemí…). Všichni jsme seděli v kruhu, abychom na sebe viděli a mohli být v kontaktu. V průběhu se řešily různé úkoly, kdy každý dostal prostor pro své vyjádření. Pokud nechcete mluvit, tak to vůbec nevadí – můžete poslouchat, pozorovat anebo si v kreativním koutku i něco namalovat. Pokud chcete, můžete vyjádřit své emoce, můžete třeba brečet. Jedná se o bezpečný prostor, kde vás všichni chápou. Nejste pro nikoho mimozemšťan…
Také byly naplánované pravidelné přestávky, které Ondřej poctivě hlídal. Jako příjemné zpestření bylo krátké cvičení na vnímání smyslů. Jako citlína na všechny možné zvuky, mě při tomto cvičení velmi příjemně překvapila zvonkohra s melodií země (už vím, co si přát od Ježíška).
Po tomto setkání jsem byla velmi unavená, ale spokojená a také jsem poznala milá stvoření. Určitě to nebylo poslední setkání. Budu se těšit na další a třeba se mi tentokrát podaří více a lépe mluvit před lidmi.

Jana Kostohryzová

Usedáme hezky v kruhu, nesměle ho plníme,
mapujeme energie, spokojeně vrníme.
Postupně se představíme, odkud jsme a proč jsme tu,
peříčko nám napomáhá předat slovní štafetu.
Už při prvním kole mnozí otvírají příběh svůj,
každý ale podle sebe, žádné „musíš stůj co stůj“.
Na potřeby všech přítomných ohledy jsou brané,
shodujem se, že na prd je všechno, co je hrané.
Otevřenost panuje tu, důvěra a přijetí,
není divu, že po tvářích kanou slzy dojetí.
Témata jsou pro diskusi dopodrobna zapsána,
odhad času na probrání je do pěti do rána.
Začali jsme hranicemi, jak zastavit nejbližší,
u některých hodit stopku čas byl už ten nejvyšší.
Další oblast musí počkat do příštího měsíce,
které téma od nás schytá hlasů asi nejvíce?
Zkušeností a postřehů velice si ceníme,
před odchodem mezi sebou kontakty si měníme.
Po židlích pak už jen vesměs svoje věci sbíráme,
touhou setkat se zas brzo někteří z nás zmíráme.
Děkujeme, Jitko, Ondro, za ten počin přínosný,
z hlediska očisty duše je i velmi výnosný.
Těšíme se na vše další, komunitu stvoříme,
mýty, že je HS vopruz, společně snad zboříme.

Lea Kratochvílová

Registrovat se a zaplatit příspěvek na setkání můžete zde: