Čtyři kategorie vysoce citlivých dětí – potřeby vysoce citlivých dětí.

Ivana Bibzová

potřeby vysoce citlivých dětí

Julie B. Rosenshein ve své knize Parenting the Highly Sensitive Child (2013) uvádí, že většinu vysoce citlivých dětí lze v souvislosti s definováním jejich primárních potřeb zařadit do jedné ze čtyř kategorií citlivosti. Toto členění poukazuje na fakt, že i u vysoce citlivých dětí je možné nalézt rozdíly v jejich citlivosti a ve způsobu jejího prožívání. Některé vysoce citlivé děti jsou vysoce citlivé pouze na určitý druh podnětů, jiné reagují vysoce citlivě na kombinaci vícero faktorů. 

Dítě citlivé na prostředí a své fyzické tělo

 • Je citlivé na zvuky, hluk, dav, osvětlení a elektroniku.
 • Nenávidí cedulky na oblečení, některé struktury látky a typy látek, žebrování na ponožkách a oblečení.
 • Potřebuje všechno „právě teď“ bez ohledu na to, jestli mu vadí teplota venku, nebo druh látky.
 • V oblečení, které nosí, se musí cítit příjemně a bude bojovat, když půjde o některé boty, límečky na košilích, nebo švy; preferuje velur, bavlnu a tepláky; před botami na tkaničky preferuje pantofle.
 • Snadno se vyleká, je velmi citlivé na bolest a obvykle opravdu velmi  nesnáší návštěvy u doktora, stříhání nehtů a vlasů.
 • Chce se rychle převléci, kdykoliv má na sobě něco mokrého, špinavého, flekatého, nebo zamazaného od písku.
 • Zaznamenává nepatrné rozdíly ve vůních a rozrušují jej.
 • Je úzkostný jedlík, mívá přehnané reakce na různé druhy jídel, jejich kombinace, nebo na způsob, jak jídlo voní a chutná.
 • Je velmi citlivé na dotek. Na jedné straně po dotecích velmi baží a potřebuje pevné objetí, na straně druhé nechce, aby se ho kdokoliv dotýkal a je schopno se roztřást hrůzou už jen z toho, když se o něj někdo nechtěně otře.
 • Může mít problémy s rovnováhou, s řízením kola, se zavazováním tkaniček a mívá sklony k nehodám.
 • Potřebuje spoustu osobního prostoru, aniž by se ho jiné děti dotýkaly, braly mu věci, nebo okupovaly jeho pracovní místo.
 • Bývá alergické na čistící produkty, koberce, mýdla, plísně a prostředky na údržbu trávníků.
 • Často mívá infekci v uších, zánět nosní dutiny a astma.

Emocionálně citlivé dítě

 • Je velmi citlivé na změny nálad u druhých lidí, je extrémně empatické.
 • Vnímá intenzivně a do hloubky. Tento způsob vnímání může způsobit jeho přetížení, kolísání nálad, záchvaty pláče, nebo časté zhroucení. 
 • Může mívat intenzivní záchvaty vzteku a zlosti a být velmi tvrdohlavé.
 • Velmi citlivě reaguje na obvinění, zostuzení, kritiku a konflikt.
 • Obvykle preferuje zvířata před lidmi a má iluzorní kamarády, se kterými si povídá.
 • Obvykle je umělecky založené a tvořivé; může být introvertní nebo sociálně nesmělé.
 • Potřebuje pomoct s regulací emocí skrze povídání, fyzický pohyb a utvrzování od dospělých.
 • Často se ptá, proč je tak citlivé a co to s ním je.
 • Často se snaží vyhovět dospělým a může upřednostňovat kontakty spíše se staršími než s dětmi stejného věku.
 • Je velmi intuitivní, může vědět, co druzí potřebují, aniž by to řekli, je extrémně soucitné k lidem, kteří mají méně štěstí a touží po tom nějakým způsobem zachránit svět.
 • Má tendence zvnitřňovat a brát si osobně věci, které se ho netýkají. Potřebuje hodně povzbuzení a pozitivního posílení.
 • Zaznamenává detaily a nuance u všeho včetně lidských pocitů, prostředí a také celkovou energii místa a zeměpisné oblasti.
 • V novém prostředí, s novými lidmi a na nových místech se projevuje zdráhavě.
 • Všímá si dynamiky v rodině, nálady rodičů a energie v domě.

Spirituálně citlivé dítě

 • Má spirituální nadání, zajímá se o spirituální záležitosti a věnuje se něčemu smysluplnému.
 • V noci může mít zvláštní prožitky.
 • Je velmi intuitivní a je schopno se naladit na energie druhých lidí.
 • Je velmi tvrdohlavé, mívá záchvaty zlosti, nenávidí nespravedlnost, lhaní a manipulaci. Potřebuje žít autenticky a smysluplně.
 • Řekne vám, jak se věci mají, a to i v případě, že bude nezdvořilé.
 • Má problémy s autoritami, hranicemi, pravidly a tradičním školstvím.
 • Nutí lidi říkat mu pravdu a důvody pro to, co se děje. Netoleruje neautenticitu.
 • Má speciální vztah k přírodě, minerálům, zvířatům.
 • Nestará se o čas, pohybuje se ve svém vlastním časoprostoru, hůř se přeorientovává z jednoho úkolu na druhý.
 • Chce změnit status quo, svět, touží zničit starý systém, má vysoké ideály.
 • Má silnou energii, je schopno dělat víc věcí naráz, může být hyperaktivní, velmi snadno se začne nudit.
 • Nechce chodit spát kvůli nočním děsům a vizím a bude chtít často spávat v místnosti společně s rodiči.
 • Mívá návaly vzteku, změny nálad, častá zhroucení, deprese a může mít myšlenky na sebevraždu.
 • V období dospívání může mít problémy s drogami a jinými závislostmi.

Sociálně citlivé dítě nebo dítě citlivé na změny

 • Má problém přecházet z jednoho úkolu na druhý; hůř se mu ráno vstává a večer usíná.
 • Raději by bylo ve svém vlastním světě, daleko raději chce být samo, se zvířaty, nebo hrát video hry než s druhými lidmi.
 • Mívá sociální úzkosti a problémy s nalezením a udržením přátel.
 • Aby zvládlo školní den, potřebuje mít na očích jeho celý časový harmonogram.
 • Snaží se vyhýbat přespáním u jiných dětí a různým společenským akcím.
 • Je pro něho velmi obtížné jít do školy a ze školy.
 • Mají na něho vliv prázdniny, změna ročních období, a změny v zavedeném režimu.
 • Odmítá se chovat podle pravidel, která považuje za nedůležitá a neopodstatněná. 
 • Při setkání s novými lidmi je velmi zdrženlivé a může preferovat setrvání v blízkosti svých rodičů.
 • Má problémy s místy, kde se ve škole shromažďuje hodně dětí – je pro něj těžké připojit se k jiným dětem o přestávce nebo se cítit příjemně u oběda.

Použitý zdroj:

Rosenshein, J. B. (2013). Parenting the Highly Sensitive Child. Bloomington: Balboa Press.

Obrázek: Shutterstock.