Vysoce citlivé děti – články

Vysoce citlivé děti ve školním prostředí

Tento článek napsala spoluzakladatelka institutu a učitelka Ivana Bibzová pro časopis Třídní učitel a vedení třídy, IV. čtvrtletí 2023. Článek zveřejňujeme se svolením redakce časopisu.

Vysoce citlivé děti mají typické i jedinečné potřeby

Jitka Háková pro ATYP magazin Special 2/2022

Potřeby vysoce citlivých dětí: citlivé děti jsou jako orchideje - křehké a zranitelné, ale mají potenciál dosahovat mimořádných výkonů.

O vysoce citlivých dětech jsem četla poprvé na podzim roku 2014 v jednom zahraničním online časopise. Článek se přitom zaměřoval na projevy, kterých si okolí u vysoce citlivého dítěte všimne obvykle nejdříve: dítě je citlivé na hluk, pachy, ostrá světla, „kousavé“ oblečení, je intuitivní a empatické…..

Tento článek je volně k dispozici pouze členům spolku. Jste-li členem spolku a chcete-li pokračovat ve čtení, klikněte zde a zadejte heslo. Chcete-li se stát členem spolku, více informací a přihlášku ke stažení najdete zde.

Nejste-li členem spolku a chcete si přečíst článek, můžete si objednat tištěný ATYP magazín Speciál 2, 2022.

Kolapsy, zhroucení a další kritické situace u vysoce citlivých dětí

Ivana Bibzová, 2020

Vysoce citlivé děti

Jemné smyslové anténky umožňují nejen to, že vysoce citlivé děti dovedou intenzivněji vnímat. Musí celkově zpracovávat i více podnětů. Patří k nim zvuky, optické vjemy, pachy, chuťové vjemy a všechny vnější podněty, které působí na kůži nebo na tělo: teplo, chlad, vibrace, tlak, doteky a průvan. Dále se k tomu připojují všechny impulzy, které vznikají během mezilidských kontaktů nebo při sledování médií. V době digitální komunikace a sociálních médií nabývá tento faktor na stále větším významu, neboť okamžiky klidu bez vizuálních, mediálních nebo komunikačních podnětů jsou stále řidší (Sohst, s. 30). 

Pro mnoho vysoce citlivých dětí jsou navíc důležité i nálady ostatních. Pokud je dítě navíc citlivé i na působení a kolísání energií, může být ovlivněno například i měsíčním cyklem, přírodními katastrofami, globálními nepokoji nebo finančními problémy své rodiny. (Rosenshein, s. 56)

Tento článek je veřejný. Chcete-li pokračovat ve čtení, klikněte zde.

Čtyři kategorie vysoce citlivých dětí

Ivana Bibzová, 2020

Vysoce citlivé děti

Julie B. Rosenshein ve své knize Parenting the Highly Sensitive Child (2013) uvádí, že většinu vysoce citlivých dětí lze v souvislosti s definováním jejich primárních potřeb zařadit do jedné ze čtyř kategorií citlivosti. Toto členění poukazuje na fakt, že i u vysoce citlivých dětí je možné nalézt rozdíly v jejich citlivosti a ve způsobu jejího prožívání. Některé vysoce citlivé děti jsou vysoce citlivé pouze na určitý druh podnětů, jiné reagují vysoce citlivě na kombinaci vícero faktorů. 

Dítě citlivé na prostředí a své fyzické tělo

  • Je citlivé na zvuky, hluk, dav, osvětlení a elektroniku.
  • Nenávidí cedulky na oblečení, některé struktury látky a typy látek, žebrování na ponožkách a oblečení.
  • Potřebuje všechno „právě teď“ bez ohledu na to, jestli mu vadí teplota venku, nebo druh látky.
  • V oblečení, které nosí, se musí cítit příjemně a bude bojovat, když půjde o některé boty, límečky na košilích, nebo švy; preferuje velur, bavlnu a tepláky; před botami na tkaničky preferuje pantofle.

Tento článek je veřejný. Chcete-li pokračovat ve čtení, klikněte zde.