Recenze knihy Podívejte se na sebe laskavě

Autorka: Ilse Sand

Dánská psychoterapeutka Ilse Sand se ve svém díle Podívejte se na sebe laskavě: Jak se osvobodit od přehnaní viny zabývá primárně tématem viny vyplývající z přehnané odpovědnosti, kterou můžeme pociťovat hlavně ve vztazích. A to nejen ve vztazích s druhými lidmi, ale i ve vztahu k sobě samým. Byť ji nepsala primárně pro vysoce citlivé lidi, mnozí v ní mohou najít svá témata, neboť jakožto vysoce citliví máme na sebe nezřídka zvýšené nároky v různých oblastech života, a tedy se můžeme cítit odpovědní víc, než je nezbytně nutné.

Když se začtete do prvních stránek této knihy, můžete nabýt dojmu, že držíte v rukou typickou příručku o tom, co dělat, abyste se zbavili nepříjemného pocitu, který ve vás vyvolává vaše špatné svědomí. Jinými slovy, jak si to udělat v životě hezké a cítit se šťastně snadno a rychle. Začtete-li se ale hlouběji, naleznete v autorčiných větách myšlenkové poklady, které se ve vás otisknou. Ve svých sděleních vás Ilse Sand provede cestou smíření se sebou samými – věcně, bez emocí, ryze a pravdivě.

Tato cesta vede přes údolí viny, strachu, kritizování, přes pahorky bolesti, s nákladem zásad, které nosíme často zbytečně dlouho, a po stezkách oběti, jež musíme opustit, abychom se mohli podívat za obzor a objevit zemi plnou laskavosti. Jak autorka sama píše: „Cesta ke svobodě někdy znamená něčeho se vzdát.“(s. 94)

Taková pouť nemusí být úplně jednoduchá a snadná. Je proto dobré dovolit si prožít ji zcela a plně. A to je také důvod, proč nedoporučuji přečíst knihu za jedno odpoledne, byť její rozsah to umožňuje a díky výbornému překladu a celkové jazykové struktuře textu se čte příjemně.

Členění knihy odpovídá klasické příručce: Text obohacený o příklady z praxe, výpovědi klientů a klientek, shrnutý na závěr do resumé a cvičení. A na konci toho všeho test, jak jste na tom se svým špatným svědomím. 

Když se ale srovnáte se se všemi odrážkami a doporučeními, budete vědět, že Ilse Sand nenapsala klasickou příručku. Budete mít nutně pocit, že autorka přesně ví, o čem píše. Svým čtenářům poskytla zamyšlení a vodítka, která jim mohou pomoci zapracovat na tom, aby se lépe přijali takoví, jací jsou, v životech, které vedou. Protože ví, že „hledět na sebe laskavě není totéž jako nevnímat chybné kroky a hlouposti, jež jsme udělali. Pohlédnout do očí skutečnosti je zcela zásadní. Osobní síla znamená umět si přiznat vlastní omezení a fiaska a zároveň si udržet vstřícný a respektující přístup k sobě samému.“(s. 99)

Ivana Bibzová, spoluzakladatelka Institutu pro vysokou citlivost, z. s. 

Zdroj: Sand, I. (2021): Podívejte se na sebe laskavě: Jak se osvobodit od přehnané viny. Praha: Portál.