Jste vysoce citliví? Vyzkoušejte si test vysoké citlivosti.

© Elaine N. Aron, 1996

Upozornění: 

Žádný psychologický test není tak přesný, že by na jeho výsledku měl někdo zakládat svůj život. Uvedený test vysoké citlivosti také neurčuje diagnózu ani nevylučuje jiné diagnózy. Více o tomto tématu najdete v sekci Ptáte se nás.

Instrukce: 

Zodpovězte každou otázku podle toho, jak to cítíte. Odpovězte ano, pokud je daná věta pro vás aspoň částečně pravdivá, odpovězte ne, pokud pro vás pravdivá spíše nebo vůbec není. 

Pokud jste rodič, který se snaží otestovat své dítě, prosím použijte test „Je vaše dítě vysoce citlivé?“.

 1. Snadno jsem zahlcena(a) silnými smyslovými podněty. 
 2. Uvědomuji si jemné nuance ve svém okolí.
 3. Ovlivňují mě nálady jiných lidí.
 4. Mám sklon být citlivější vůči bolesti.
 5. Mám potřebu stáhnout se během rušných dnů do postele, do zatemněné místnosti nebo na místo, kde můžu mít soukromí a odpočinout si od různých podnětů.
 6. Jsem obzvláště citlivý/á na účinek kofeinu.
 7. Jsem snadno zahlcen(a) věcmi jako jasná světla, silné pachy, hrubé tkaniny nebo sirény, které houkají příliš blízko.
 8. Mám bohatý, komplexní vnitřní život.
 9. Necítím se dobře při hlasitých zvucích.
 10. Působí na mě hluboce výtvarné umění nebo hudba.
 11. Mám někdy pocit, že můj nervový systém je tak vyčerpaný, že se musím někam schovat.
 12. Jsem svědomitý/á.
 13. Snadno se polekám.
 14. Vadí mi, když musím udělat hodně práce v krátkém čase.
 15. Když se lidé necítí dobře ve fyzickém prostředí, mám sklon vědět, co je třeba udělat, aby se cítili pohodlněji (jako třeba změnit osvětlení nebo sezení).
 16. Štve mě, když se lidé snaží přimět mě, abych udělal(a) příliš mnoho věcí najednou.
 17. Snažím se usilovně vyhýbat chybám nebo tomu, že na něco zapomenu.
 18. Snažím se vyhýbat násilným filmům a televizním pořadům.
 19. Jsem podrážděný/á, když se toho kolem mě děje hodně.
 20. Velký hlad ve mně vyvolává silnou reakci, která narušuje moje soustředění nebo náladu.
 21. Otřásají mnou životní změny.
 22. Všímám si krásných či jemných vůní, chutí, zvuků nebo uměleckých děl a mám z nich požitek.
 23. Je pro mě nepříjemné, když se toho najednou děje příliš.
 24. Je pro mě zásadní, abych si uspořádal(a) život tak, že se budu vyhýbat rozčilujícím nebo zahlcujícím situacím.
 25. Obtěžují mě intenzivní podněty, jako hlasité zvuky nebo chaotické události.
 26. Když musím soutěžit nebo být pozorován(a) při provádění nějakého úkolu, jsem tak nervózní nebo roztřesený/á, že podám mnohem horší výkon než jindy.
 27. Když jsem byl(a) dítětem, vnímali mě rodiče nebo učitelé jako citlivého/ou nebo plachého/ou.
Výsledek:

Pokud je pro vás pravdivých více než 14 tvrzení, jste pravděpodobně vysoce citlivý/á. Pokud je pro vás pravdivých méně výroků, ale zato výrazně, i to může potvrzovat, že jste vysoce citlivý/á. Přestože existuje stejný počet vysoce citlivých mužů jako žen, vysoce citliví muži při vyplňování testu zpravidla souhlasí s méně výroky než vysoce citlivé ženy.

Vědecké testování vysoké citlivosti: 

Pokud si přejete použít tento test pro psychologický výzkum, existuje k tomu určená verze, která byla rovněž přeložena do češtiny. Proběhla její validace, nicméně výsledky nebyly ještě publikovány, a proto nelze její český překlad dosud považovat za oficiální. Nicméně pokud neplánujete svůj výzkum publikovat v impaktovaných časopisech, nýbrž provádíte jej např. pro účely diplomové práce, můžete užít škálu výše. Chcete-li si být jisti, že tuto škálu užijete v souladu s autorskými právy, kontaktujte nakladatelství Fontána. Případné další dotazy se Vám pokusíme odpovědět na e-mailu: ondrej@institut-pro-vysokou-citlivost.cz.

Srdečně vás a vaše blízké (ať jsou, nebo nejsou vysoce citliví) zveme, abyste se účastnili výzkumu Institutu sociálního zdraví. Ten najdete zde: https://dotaznik.oushi.upol.cz/questionnaire/start/17/broker/web/assignment/9 Výzkum je anonymní a poskytne Vám zpětnou vazbu (např. jakou disponujete mírou empatie, negativní emocionality, sebevědomí, kognitivních schopností, jaké emoce nejčastěji prožíváte ve vztahu k druhým). Vyplnění všech dotazníků trvá asi 40 minut. Pokud máte k výzkumu další dotazy, případně potřebujete pomoc s kódem, použijte prosím kontakt uvedený na úvodní stránce výzkumu (viz výše uvedený odkaz na dotazník).

Autorská práva:

Test byl původně publikován v knize The Highly Sensitive Person od Elaine Aron. Zde je zveřejněn se svolením nakladatelství Fontána, které vydalo českou verzi knihy.