Je vysoká citlivost nemoc nebo diagnóza?

Ne, vysoká citlivost není ani nemoc, ani diagnóza. Není zahrnuta do žádné klasifikace nemocí (jako je u nás používaná MKN-10) a neexistují žádná závazná vodítka pro její stanovení. Tedy žádný lékař nebo psycholog vám do posudku nenapíše, že jste vysoce citliví. Podobně u vašeho dítěte. To je špatná i dobrá zpráva.

Špatná proto, že i kdybyste byli vysoce citliví, nebude vám na to ze zákona poskytnuta žádná úleva, nebudete díky vysoké citlivosti mít nárok na invalidní důchod ani na snížení pracovních povinností, učitel nebude muset na vaše dítě brát zvláštní ohled apod.

Dobrá proto, že vzhledem k tomu, že se nejedná o diagnózu, to není nic, co by bylo ve své podstatě chybné. 

Ve vztahu k psychiatrickým diagnózám pak mohou existovat tři případy: a) vysoce citlivý člověk je nesprávně diagnostikován jako člověk s psychiatrickým onemocněním (např. vysoce citlivý člověk je nesprávně označen jako jedinec s neurastenií); b) člověk se nesprávně považuje za vysoce citlivého, aby se vyhnul diagnostikování psychiatrickým onemocněním (např. ve skutečnosti má neurastenii, a nikoli vysokou citlivost); c) vysoce citlivý člověk má zároveň psychiatrické onemocnění (např. je vysoce citlivý i neurastenik). Více zvláště o možnosti a) se dozvíte v tomto článku, který je zatím dostupný jen členům spolku, ale brzy bude možné si ho za drobný poplatek koupit.

Zároveň se domníváme, že někdy je obtížné stanovit, co je špatná nebo dobrá diagnóza. Věříme, že diagnóza by měla jedinci především pomáhat žít lepší život, takže o tom, co mu je a není, může do značné míry rozhodovat on sám podle toho, jakou péči potřebuje.

V našem spolku se ani diagnostikováním nezabýváme, takže pokud máte pochybnosti o své psychiatrické diagnóze, obraťte se prosím na šikovného psychiatra. Naším cílem spíše je, abyste se dokázali přijímat takoví, jací jste. Pokud vám k tomu pomůže to, že se označíte za vysoce citlivé, jste v Institutu pro vysokou citlivost zřejmě na správné adrese.