Videoprezentace

Připravujeme pro Vás komentované videoprezentace na různá témata, která vysoce citliví lidé řeší. Nyní máme ve formě videoprezentací zpracovaná dvě témata: Únavu vysoce citlivých lidí, která se zabývá nejen tzv. přestimulováním (zahlcením), ale také dalšími aspekty únavy (např. mentální únavou) a oblastmi, se kterými únava může souviset (deprese, perfekcionismus). Dále jsme zpracovali téma Hranice vysoce citlivých lidí, v němž se zabýváme různými oblastmi našeho života, v němž potřebujeme hranice, a nabízíme i množství tipů, a nástrojů od různých odborníků, které pomohou při vymezení hranic. Další témata připravujeme.

Únava vysoce citlivých lidí

Videoprezentace Únava vysoce citlivých lidí Komentovaná videoprezentace Únava vysoce citlivých lidí vznikla kvůli neutuchajícímu zájmu lidí o téma únava. Oproti prezentaci, kterou jsme ukazovali účastníkům naší moderované diskuse, je tato výrazně rozšířena – na celkem 42 „slidů“, k nimž jsme namluvili komentář. Délka videa je 30 minut.

V prezentaci se zabýváme několika aspekty únavy, které se mohou týkat vysoce citlivých lidí: přestimulováním, přílišným pobýváním ve vnějším světě, duševní únavou, únavou a depresí a také spojením chronické únavy a perfekcionismu. Zmiňujeme zde informace, na které během našich online setkání nebyl prostor. Zároveň odkazujeme na zdroje, z nichž jsme čerpali, aby si zájemci mohli v případě zájmu najít více souvislostí.

Přístup k prezentaci získáte po zaplacení příspěvku. E-mailem obdržíte daňový doklad a v dalším e-mailu pak osobní přístupové údaje. Doporučujeme, abyste si je uschovali a mohli se tak k prezentaci vracet. Na našich webových stránkách budete mít svoji osobní stránku, kde vám bude zpřístupněn veškerý obsah, který jste si zaplatili (články, prezentace apod.). Tuto prezentaci budete mít v podobě komentovaného videa a zároveň audiosouboru v mp3, abyste mohli prezentaci poslouchat třeba i na cestách.

Cena: Základní cena je 75 Kč nebo 4,50 EUR pro lidi platící ze zahraničí. Protože máme účet v českých korunách, bude platba převedena na koruny. Cena pro odborníky a organizace a pro ty, kteří chtějí podpořit fungování našeho spolku, je 150 Kč nebo 7 EUR pro lidi platící ze zahraničí.

Hranice vysoce citlivých lidí

Hranice-vysoce-citlivých-lidí Tuto prezentaci jsme se rozhodli natočit, protože registrujeme potřebu vysoce citlivých lidí pracovat na vymezení svých hranic.  Prezentace zahrnuje jak teoretické informace, tak praktické tipy a cvičení. Má skoro 50 „slidů“, k nimž jsme namluvili komentář. Délka videa je necelých 43 minut. (Z technických důvodů jsme video rozdělili na dvě části, aby ho bylo možné nahrát na náš web.)

V prezentaci se zabýváme těmito oblastmi: vymezením pojmu osobních hranic a oblastí, v nichž potřebujeme hranice, vztahem hranic a těla a vysvětlujeme, jaká specifika platí pro vysoce citlivé lidi. V druhé polovině prezentace se věnujeme nástrojům k vymezení hranic a praktickým cvičením.

Na závěr odkazujeme na zdroje, z nichž jsme čerpali, aby si zájemci mohli najít více souvislostí.

Přístup k prezentaci získáte po zaplacení příspěvku 100 Kč a prezentaci máte k dispozici „navždy“. (Odborníky, kteří informace využijí také pro svoje klienty, prosíme o navýšenou částku 200 Kč.) Po zaplacení obdržíte e-mailem daňový doklad a v dalším e-mailu pak osobní přístupové údaje. (Upozorňujeme, že odesílatelem e-mailu s přístupovými údaji je WordPress. Občas se stane, že si ho lidé nevšimnou a píší dotazy, jak se k prezentaci dostanou.) Doporučujeme, abyste si přístupové údaje uschovali a mohli se tak k prezentaci vracet. Na našich webových stránkách budete mít svoji osobní stránku, kde vám bude zpřístupněn veškerý obsah, který jste si zaplatili (články, prezentace apod.). Tuto prezentaci budete mít v podobě komentovaného videa a zároveň audiosouboru v mp3, abyste mohli prezentaci poslouchat třeba i na cestách.

Cena: Základní cena je 100 Kč nebo 6 EUR pro lidi platící ze zahraničí. Protože máme účet v českých korunách, bude platba převedena na koruny. Cena pro odborníky a organizace a pro ty, kteří chtějí podpořit fungování našeho spolku, je 200 Kč nebo 9,50 EUR pro lidi platící ze zahraničí.