Vysoká citlivost ve srovnání s běžnými psychiatrickými diagnózami

Ondřej Fafejta, 10. prosince 2020

Obrázek: Shutterstock

Vysoce citliví lidé (HSP= highly sensitive persons) jsou nezřídka nálepkováni diagnózami (nebo si je mohou přisoudit sami), ale někdy se u nich o žádnou diagnózu jednat nemusí, jen o normální prožívání vysoce citlivého člověka. Proto níže následuje přehled různých psychiatrických diagnóz s popisem, jak by se jejich typické znaky mohly projevovat u HSP, ať už tito vysoce citliví kritéria pro danou poruchu ve skutečnosti splňují, nebo nikoli. Platí totiž, že většina diagnóz vysokou citlivost nevylučuje, tedy může se u jedince vyskytovat zároveň s vysokou citlivostí. Seznam však primárně vznikl, aby omezil označování vysoce citlivých jedinců psychiatrickými diagnózami.

Celý článek si můžete přečíst po zaplacení příspěvku, jímž podpoříte fungování neziskového spolku Institut pro vysokou citlivost, z. s.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.