Institut pro vysokou citlivost, z. s. Jsme tu pro vás!

Institut pro vysokou citlivost, zapsaný spolek, vznikl v únoru 2019 jako nezisková společnost, jejímž účelem je

  • vytvořit a realizovat program pro vysoce citlivé lidi,
  • šířit informace o vysoké citlivosti mezi odbornou a laickou veřejností a
  • spolupracovat s odborníky, navázat spolupráci s univerzitami, výzkumnými centry a jinými odbornými institucemi v oblasti výzkumu vysoké citlivosti.

Spolek do svých řad přijímá členy, kteří mají zájem získávat informace o vysoké citlivosti, popř. různé formy osobní podpory pro sebe nebo blízké osoby s vysokou citlivostí, a dále členy, kteří se chtějí aktivně podílet na činnosti spolku. 

Naše vize:

Vysoce citliví lidé jsou si vědomi všech projevů své citlivosti, umějí s nimi zacházet a využívat je ve prospěch svůj i ostatních. To jim pomáhá žít šťastný a naplněný život.  

Naše poslání:

  • Poskytovat podporu lidem s vysokou citlivostí. 
  • Být nápomocni rodičům vysoce citlivých dětí a blízkým osobám vysoce citlivých lidí.  
  • Podporovat pedagogy a další odborníky v pomáhajících profesích při práci s vysoce citlivými lidmi.   
  • Popularizovat téma vysoké citlivosti mezi odbornou a laickou veřejností.   

Naše hodnoty a zásady:

  • Odbornost a spolupráce – Soustavným vzděláváním a kontaktem se zahraničními odborníky získáváme aktuální informace o tématu vysoké citlivosti. Máme zájem o spolupráci s odbornou veřejností, zejména  s učiteli, psychology a dalšími pracovníky v pomáhajících profesích. 
  • Sounáležitost a empatie – My sami jsme vysoce citliví lidé, a proto jsou pro nás důležité kvalitní mezilidské vztahy založené na vzájemném citlivém vnímání jedinečnosti každého z nás. Vysokou citlivost využíváme i v komunikaci a práci s ostatními lidmi.
  • Vzájemný respekt a důvěra – K vzájemné spolupráci přistupujeme s respektem. Je pro nás důležité vytvořit bezpečný prostor pro sdílení.