Placený článek – zkouška

Výhody vysoké citlivosti

Ivana Bibzová, 4.11. 2020

„Být citlivý znamená být silný, neboť citlivost nám dodává sílu zevnitř.“ (K. Sohst)

Milí vysoce citliví,

vysoká citlivost nám přináší mnoho bohatých plodů. Když se však o tématu jejích výhod bavíme na facebookovém fóru Hypersenzitivní lidé, nezřídka se setkáváme s reakcí, že je vysoká citlivost spíše přítěží, a nahlédnout na ni jako na dar je mnohdy dosti obtížné. Přesto všechny kvality, které si jako vysoce citliví lidé neseme, jsou nástroji, o něž se můžeme opřít, pokud se je naučíme vnímat s tímto potenciálem. Je ovšem více než zřejmé, že ne každá vlastnost, silná stránka či talent se objevuje u všech vysoce citlivých lidí a ve stejné míře. Také je důležité mít na vědomí, že každá z našich silných stránek může být zároveň naší slabinou, pokud s ní nezacházíme s potřebným respektem a nevěnujeme jí dostatečnou pozornost.

Byť jsme každý nenahraditelným originálem, jako vysoce citliví lidé máme některé vlohy pro určitý typ chování společné. Na našem oficiálně prvním klubovém setkání Institutu pro vysokou citlivost, které se konalo 18. 9. 2020 v Praze, jsme se o tomto tématu bavili. S kolegy jsme toto téma vybrali právě proto, že uvědomovat si výhody vysoké citlivosti v době, kterou procházíme, i v jiných méně snadných údobích našich osobních cest může být značně povzbuzující a doplňovat nám energii. 

Níže uvádíme seznam vybraných výhod vysoké citlivosti, který vyplynul z našeho vzájemného sdílení na setkání v Praze.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Dospěli jsme k nim tak, že jsme se ve skupinkách po dvou a více lidech zamýšleli nad tím, jaké výhody nám vysoká citlivost přináší. Poté jsme své záměry napsali na papírky a vložili je do společného prostoru. Následně jsme je přeskládali dle podobnosti do jednotlivých kategorií a hledali pro ně společné pojmenování.