Je vysoká citlivost vědecký koncept?

Vysoká citlivost byla jako koncept pojmenována americkou psycholožkou Elaine Aron na začátku devadesátých let 20. století. Ta v roce 1996 vydala knihu The Highly Sensitive Person: How To Thrive When The World Overwhelms You (česky jako Vysoce citliví lidé, 2020) a v roce 1997 první vědeckou studii: psp73020345.tif (hsperson.com)

Důležité je poznamenat, že v odborném světě je vysoká citlivost podle Aronové označována jako sensory processing sensitivity (SPS), česky teorie citlivosti na senzorické zpracování. Pokud máte zájem o další studie, doporučujeme vyhledávat pod tímto pojmem na Google Scholar. 

Je zajímavé, že v téže době vznikly další podobné teorie: 

  • differential susceptibility theory (Belsky a Pluess, 1997, představuje syntézu konceptů diathesis stress a vantage sensitivity);
  • biological sensitivity to context (Boyce a Ellis, 1995): teorie biologické citlivosti na kontext, Thomasem Boycem zpracovaná i v knize, která česky vyšla jako Orchidej a pampeliška. Šťastné děti – geny, výchova nebo něco jiného? (2019).

Přehled těchto různých teorií podává Michael Pluess zde: (PDF) Individual Differences in Environmental Sensitivity (researchgate.net)

Přehledovou studii o tématu, jak bylo vědecky zkoumáno do roku 2018, podává tento článek: Sensory Processing Sensitivity in the context of Environmental Sensitivity: A critical review and development of research agenda – ScienceDirect. Vedle Elaine Aron se na něm podílelo hodně vědců, kteří jsou v oblasti výzkumu citlivosti známí: např. Francesca Lionetti, Michael Pluess, Bianca Acevedo. Mezi autory dalších často citovaných studií patří např. Kathy A. Smolewska.

Vznikla také první vědecká kniha na toto téma, editovaná Biancou Acevedo: The Highly Sensitive Brain: Research, Assessment, and Treatment of Sensory Processing Sensitivity (2020). 

U nás vysokou citlivost zkoumá Institut sociálního zdraví (OUSHI) při Univerzitě Palackého v Olomouci. Pokud mu chcete pomoci s výzkumem, můžete se stát respondentem zde: EBA Tool (upol.cz)