Představuje vysoká citlivost něco pozitivního, nebo negativního?

Vysoká citlivost může být předností, nebo nevýhodou, případně obojím zároveň. 

Proč nevýhodou? Ve výzkumech často vysoká citlivost vychází jako něco, co má souvislost s neuroticismem. Tedy je vyšší pravděpodobnost, že vysoce citlivý člověk bude mít projevy typu deprese, úzkosti a například také autoimunitní onemocnění. To však nevystihuje celou podstatu vysoké citlivosti. Protože vysoce citliví lidé bývají rovněž dobří posluchači, hluboce prožívají umění, dobře si promyslí, než něco udělají, apod. To rozhodně nelze brát jako neurotický projev a svědčí to pro nevýhodu i přednost zároveň. 

Argument o výhodě má zajímavou oporu i ve výzkumech zvířecí psychologie. Podle nich je vysoká citlivost evoluční výhodou, pokud vysoce citliví jedinci žijí ve skupině zároveň s opačným typem. Oba typy se totiž zároveň doplňují a každý může přežít za jiných okolností.   

Dnes také existuje teorie orchidejí a pampelišek od amerického pediatra Thomase Boyce. Ta vysoce citlivé lidi přirovnává k orchidejím a málo citlivé k pampeliškám. Orchideje nejsou ze své podstaty tak odolné jako pampelišky. Pokud vysoce citlivý člověk (obzvláště v dětství) prožil něco negativního, bývá tím ovlivněn více než ten, kdo tak citlivý není. Vysoce citlivý člověk však silněji reaguje i na pozitivní události – například intenzivněji na něj působí psychoterapie a více si z ní odnese. Odtud i symbolika květin. Orchidej potřebuje pro to, aby vykvetla do své nádhery, docela náročné podmínky. Tedy i to, jak se bude vysoce citlivému člověku dařit, je závislé na tom, co v životě (obzvláště v dětství) prožil. Naproti tomu pampeliška je odolnější – může vyrůst i v horších podmínkách. Ale i jsou-li její podmínky příznivé, nikdy nevykvete tak nádherně jako orchidej. Podle této teorie je vysoce citlivý člověk v porovnáním s člověkem, který není vysoce citlivý, s vyšší pravděpodobností buď neurotičtější, nebo naopak hlubší a bohatší osobností. Tedy s vyšší pravděpodobností je u něj vysoká citlivost buď výraznou předností, nebo výraznou nevýhodou. A s vyšší pravděpodobností (při vhodné psychoterapii nebo úspěšném osobnostním rozvoji) se u něj zároveň může stát z nevýhody přednost. 

V Institutu pro vysokou citlivost vám chceme pomáhat s tím, aby se u vás z nevýhody v maximální možné míře stala přednost.