Je vysoká citlivost vrozená, nebo získaná?

O tématu se zmiňujeme už zde.

Vysoká citlivost je definovaná jako vrozený temperamentový rys. Další vývoj tohoto rysu závisí na tom, jaký byl život jedince, hlavně jeho dětství. Podle teorie orchidejí Thomase Boyce platí, že ti, kdo prožili šťastné dětství, pak fungují lépe než málo citliví lidé, kteří prožili srovnatelně šťastné dětství. 

Vysoká citlivost se liší od tzv. přecitlivělosti, která není vrozená, ale vzniká druhotně na základě traumatických událostí. Tou se náš spolek přímo nezabývá.