Online přednáška Vysoká citlivost jako rys osobnosti pro veřejnost

vysoká citlivost přednáška online

Vzhledem k tomu, že stále přetrvává zájem o základní informace o vysoké citlivosti jako rysu osobnosti a že mnoha zájemcům se nepodařilo shlédnout přednášku v srpnu, rozhodli jsme se vypsat další termín.

Další přednáška se uskuteční v online podobě 20. 10. 2021 od 18:30 do 19:30 hod.

Program:

Přednáška bude trvat přibližně 30 minut. Budeme hovořit o tom, co je vysoká citlivost jako rys osobnosti a čím se vyznačují vysoce citliví lidé. Poté budeme odpovídat na vaše dotazy.

Své otázky můžete posílat předem na e-mail: ondrej@institut-pro-vysokou-citlivost.cz nebo je můžete během přednášky psát do chatu. Z časových důvodů nebude možná diskuse.

Přednášet a odpovídat na vaše dotazy budou zakladatelé spolku: psycholog Ondřej Fafejta a koučka Jitka Háková.

Kapacita: 48 účastníků. Kvůli ochraně osobních údajů nebudeme z přednášky pořizovat záznam.

Vstupenky:

Cena: 40,- Kč. Rozhodli jsme se zavést tento nízký poplatek, aby se hlásili jen opravdu ti, kdo mají o přednášku zájem a plánují se jí zúčastnit, ale aby zároveň byla dostupná všem.

Členové spolku mají přednášku zdarma; obdrží od nás e-mailem slevový kupon.

Asi den před událostí obdrží zaregistrovaní e-mailem odkaz k připojení.

Storno podmínky: pokud se odhlásíte nejpozději 24 hod. před akcí, vrátíme vám peníze nebo je převedeme na příští přednášku. Odhlásíte-li se v kratší době než 24 hod. před akcí, vaše platba propadá.

Registrace byla ukončena. Budeme se na vás těšit jindy.

Registrací na tuto přednášku vyjadřujete svůj souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby spolku. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy s vámi spočívající ve vaší účasti na námi pořádané akci. Správa, zpracování a uchovávání vašich osobních údajů budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Více o tom, jak chráníme vaše údaje, najdete zde: https://institut-pro-vysokou-citlivost.cz/ochrana-osobnich-udaju/