Jitka Háková

Jitka Háková, spoluzakladatelka Institutu pro vysokou citlivost, z. s.předsedkyně spolku (statutární orgán), členka Rady spolku

Vystudovala jsem VŠE v Praze a poté deset let pracovala v manažerských pozicích v oblasti reklamy a marketingu; naposledy např. jako marketingová manažerka ve společnosti Philips ČR. Během dalších deseti let jsem přivedla na svět své čtyři děti, absolvovala terapeutický výcvik metody Cesta Brandon Bays, výcvik Vědomý koučink a mnoho dalších kurzů a seminářů pro osobní rozvoj. V roce 2021 jsem absolvovala kurz Profesionální kouč a nyní se připravuji k mezinárodní zkoušce Mezinárodní federace koučů (ICF). Tématem vysoké citlivosti se zabývám od roku 2014, kdy jsem našla první informace v zahraničních článcích. Uvědomila jsem si, že já sama jsem osobou s vysokou citlivostí. Tento rys osobnosti se objevuje také u několika mých dětí a rozpoznávala jsem ho i u některých klientů a známých. V roce 2015 jsem se zúčastnila přednášky a workshopu pro vysoce citlivé lidi americké psycholožky Elaine Aron ve Stockholmu. Od té doby se tématem zabývám soustavně, v roce 2018 jsem se např. zúčastnila mezinárodního setkání HSP ve Velké Británii pod vedením Jacquelyn Strickland a v roce 2019 semináře HSP Self-Care Immersion v Kalifornii, USA, pod vedením Alane Freund. Ve volném čase ráda relaxuji v přírodě se svou rodinou, při józe, hraní na piano a rozšiřuji si obzory čtením knih z oblasti psychologie, psychoterapie a osobního rozvoje.

V institutu je zodpovědná za tyto oblasti a témata:

 • řízení spolku, marketing a PR, kontakt se zahraničím,
 • koučování, rodičovství – práce s rodiči a dětmi,
 • přednášková a lektorská činnost.

Kontakt: jitka@institut-pro-vysokou-citlivost.cz

Ivana Bibzová, spoluzakladatelka Institutu pro vysokou citlivost, z. s., členka Rady spolku

Jsem vysoce citlivá žena. Na Masarykově univerzitě v Brně jsem vystudovala finanční poradenství a vychovatelství. Profesně se od roku 2007 věnuji výchově a vzdělávání dětí a mladistvých, nyní pracuji jako učitelka na waldorfské ZŠ. Tématem vysoké citlivosti se zabývám od roku 2016, kdy jsem narazila na knihu Citlivost jako výhoda od Kathrin Sohst. Pochopila jsem, že jsem sama vysoce citlivá a rozhodla se téma vysoké citlivosti zviditelnit. Na Facebooku jsem založila stránku Hypersenzitivní lidé, která má sloužit k vzájemné podpoře vysoce citlivých osob. Tam jsem potkala Jitku a Ondřeje. Vzhledem k profesnímu zaměření je mi blízké téma výchovy a vzdělávání vysoce citlivých dětí. Ve svém volném čase jezdím na vandry, chodím na procházky se psem, věnuji se rekreačně sportům a vzdělávám se v oblasti psychologie a pedagogiky.

V institutu je zodpovědná za tyto oblasti a témata:

 • školství – výchova a vzdělávání dětí, práce s učiteli a dětmi ve školním prostředí,
 • koordinátorka klubových setkání v Brně,
 • organizátorka vícedenních akcí,
 • přednášková a lektorská činnost.

Kontakt: ivana@institut-pro-vysokou-citlivost.cz

Ondřej

Ondřej Fafejta, spoluzakladatel Institutu pro vysokou citlivost, z. s., člen Rady spolku

Vystudoval jsem učitelství angličtiny na Univerzitě Pardubice a později jednooborovou psychologii na UK v Praze. Vzdělání jsem si doplnil na Pražské psychoterapeutické fakultě. Mám pětiletý psychoterapeutický hlubinně-dynamický výcvik typu SUR, organizovaný Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. Dlouho jsem vyučoval angličtinu, pak jsem pracoval v poradenství a nyní dělám odborného redaktora v nakladatelství Portál. Vedle toho provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi. S tématem vysoké citlivosti jsem se poprvé seznámil, když Portálu Ilse Sand nabídla svou knihu Přecitlivělost není slabost, při jejímž čtení jsem pochopil, že jsem zřejmě vysoce citlivý. Mou životní vášní je sebepoznání a osobnostní růst. Ale rád poznávám nejen sebe  – se svými blízkými navštěvuji zajímavá historická a přírodní místa a také se profesionálně i jako koníčku věnuji genealogii. Od září 2020 nastupuji na Institut sociálního zdraví při Univerzitě Palackého v Olomouci do doktorského studia, v jehož rámci budu zkoumat vysokou citlivost.

V institutu je zodpovědný za tyto oblasti a témata:

 • psychologie, psychoterapie – terapeutická práce s dospělými,
 • věda a výzkum, teorie o vysoké citlivosti, odborné publikace a články,
 • koordinátor klubových setkání v Praze,
 • přednášková a lektorská činnost.

Kontakt: ondrej@institut-pro-vysokou-citlivost.cz

Michaela Hendrychová, kontrolorka spolku

Vystudovala jsem mezinárodní vztahy a finanční řízení na VŠE a následně jsem pracovala ve finanční oblasti jak na straně poradenské společnosti, tak na straně mezinárodních korporacích.   Přes 15 let se vedle své profese věnuji osobnímu rozvoji a fascinují mě dnešní možnosti v této oblasti – zejména proto, že to také mění nastavení společnosti a každý se svou unikátní osobností si může najít to, co mu vyhovuje a nemusí se tak kvůli své odlišnosti cítit vyloučený nebo omezený. A tak je mi velmi blízké i téma vysoké citlivosti.  S rodinou velice rádi sportujeme a podnikáme různé sportovní aktivity – snowboarding, ski-alpinismus, kite-surfing, wake-boarding. I díky těmto aktivitám ráda překonávám své hranice.

Více informací o organizační struktuře spolku najdete ve stanovách