Články

Jsou vysoce citliví lidé slaboši?

Ivana Bibzová, 11.1.2021

Jsou vysoce citliví lidé slaboši?
Obr. Shutterstock

Vysoce citliví lidé o sobě nezřídka slýchají, že jsou přecitlivělí a křehcí, že by neměli tolik přemýšlet (a už vůbec ne o sobě) a kňourat, že berou věci příliš vážně a také že bývají nesociální, málo odvážní a neumí se prosadit. Že jsou prostě jiní, a někdy dokonce líní. A to je divné. Ale je to opravdu tak? Jsou vysoce citliví jedinci skutečně tak „nemožní“?

Jedním z témat, kterým se ve své knize Přecitlivělí lidé a introverti: Jak žít se svou vysokou citlivostí (2020) věnuje dánská autorka Ilse Sand, je i téma užívání správné terminologie ve vztahu k sobě samému coby vysoce citlivému či introvertnímu jedinci. Jako psychoterapeutka a bývalá pastorka se zaměřila na práci s vysoce citlivými lidmi a během několika let této intenzivní práce si uvědomila, že jazyk, který bývá používán ve vztahu k introvertům a vysoce citlivým lidem, je často nepřesný a negativní.

Tento článek je volně k dispozici pouze členům spolku. Jste-li členem spolku a chcete-li pokračovat ve čtení, klikněte zde a zadejte heslo. Chcete-li se stát členem spolku, více informací a přihlášku ke stažení najdete zde.

Chcete-li si přečíst článek za poplatek, klikněte zde.

Výhody vysoké citlivosti

Ivana Bibzová, 4.11.2020

Milí vysoce citliví,

vysoká citlivost nám přináší mnoho bohatých plodů. Když se však o tématu jejích výhod bavíme na facebookovém fóru Hypersenzitivní lidé, nezřídka se setkáváme s reakcí, že je vysoká citlivost spíše přítěží, a nahlédnout na ni jako na dar je mnohdy dosti obtížné. Přesto všechny kvality, které si jako vysoce citliví lidé neseme, jsou nástroji, o něž se můžeme opřít, pokud se je naučíme vnímat s tímto potenciálem. Je ovšem více než zřejmé, že ne každá vlastnost, silná stránka či talent se objevuje u všech vysoce citlivých lidí a ve stejné míře. Také je důležité mít na vědomí, že každá z našich silných stránek může být zároveň naší slabinou, pokud s ní nezacházíme s potřebným respektem a nevěnujeme jí dostatečnou pozornost.

Byť jsme každý nenahraditelným originálem, jako vysoce citliví lidé máme některé vlohy pro určitý typ chování společné. Na našem oficiálně prvním klubovém setkání Institutu pro vysokou citlivost, které se konalo 18. 9. 2020 v Praze, jsme se o tomto tématu bavili. S kolegy jsme toto téma vybrali právě proto, že uvědomovat si výhody vysoké citlivosti v době, kterou procházíme, i v jiných méně snadných údobích našich osobních cest může být značně povzbuzující a doplňovat nám energii. 

Níže uvádíme seznam vybraných výhod vysoké citlivosti, který vyplynul z našeho vzájemného sdílení na setkání v Praze.….

Tento článek je volně k dispozici pouze členům spolku. Jste-li členem spolku a chcete-li pokračovat ve čtení, klikněte zde a zadejte heslo. Chcete-li se stát členem spolku, více informací a přihlášku ke stažení najdete zde. Účastníci zářijového klubového setkání obdrží tento článek emailem zdarma.

Chcete-li si přečíst článek za poplatek, klikněte zde.

Vysoká citlivost ve srovnání s běžnými psychiatrickými diagnózami

Ondřej Fafejta

Vysoce citliví lidé (HSP= highly sensitive persons) jsou nezřídka nálepkováni diagnózami (nebo si je mohou přisoudit sami), ale někdy se u nich o žádnou diagnózu jednat nemusí, jen o normální prožívání vysoce citlivého člověka. Proto níže následuje přehled různých psychiatrických diagnóz s popisem, jak by se jejich typické znaky mohly projevovat u HSP, ať už tito vysoce citliví kritéria pro danou poruchu ve skutečnosti splňují, nebo nikoli. Platí totiž, že většina diagnóz vysokou citlivost nevylučuje, tedy může se u jedince vyskytovat zároveň s vysokou citlivostí. Seznam však primárně vznikl, aby omezil označování vysoce citlivých jedinců psychiatrickými diagnózami.

Tento článek je volně k dispozici pouze členům spolku. Jste-li členem spolku a chcete-li pokračovat ve čtení, klikněte zde a zadejte heslo. Chcete-li se stát členem spolku, více informací a přihlášku ke stažení najdete zde.

Chcete-li si přečíst článek za poplatek, klikněte zde.

Jste introvertní, nebo vysoce citliví?

Ondřej Fafejta

Devadesátá léta minulého století byla dobou, v níž se propagovala asertivita a podnikavost. Dnes je situace poněkud jiná. Zdá se, že k tomuto vývoji významnou měrou přispěla Susan Cainová svou knihou Ticho: Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit, která poprvé vyšla v roce 2012 (a česky téhož roku). Autorka hovoří o tom, že na Západě, a obzvláště v Americe, dominuje „extravertní ideál“, který je společenský, průrazný a dobře se cítí v centru pozornosti. Typický extravert dává přednost akci, riskování a moc nepochybuje.1 A tak se Cainová jakožto introvertka ve své knize snaží ukázat, že i protipól extravertů má svou hodnotu a funkci. Introverti se podle Cainové vyznačují rysy jako: přemýšlivost, intelektuálnost, citlivost, vážnost, introspekce, klid, vyhledávání samoty či odpor k riziku.2 ………………

Tento článek je volně k dispozici pouze členům spolku. Jste-li členem spolku a chcete-li pokračovat ve čtení, klikněte zde a zadejte heslo. Chcete-li se stát členem spolku, více informací a přihlášku ke stažení najdete zde.

Chcete-li si přečíst článek za poplatek, klikněte zde.